Резервационна процедура
 
- Попълнете “on-line” заявката за настаняване в частна квартира.
- В рамките на 24 часа ще получите по е-mail оферта придружена с формуляр “Booking confirmation”.
- За резервиране на оферираната квартира е необходимо в срока указан от квартирното бюро да изпратите по факс попълнен формуляра “Booking confirmation”.
- В рамките на 8 часа получавате по е-mail точния адрес на квартирата, имената и телефона на хазаите, подробна инструкция и карти за предвижване с градския транспорт до квартирата и до панаирния град.
- Квартирата се заплаща в брой при настаняването или предварително по банковата сметка на квартирното бюро в Германия.
 
ВАЖНО! В случай на неявяване в квартирата ще ви бъде удържана неустойка съгласно условията съдържащи се във формуляра (Booking Confirmation).