Ако не разполагате с MASTER CARD или VISA карти.

Във формуляра “Booking confirmation” се изисква да се попълнят номер и валидност на банкова карта MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS или VISA. Настаняването не се заплаща чрез банковата карта. Тя служи само за гаранция, че ще ползувате заявената квартира.

В случай, че не разполагате с банкова карта, ние можем да гарантираме настаняването с нашата корпоративна кредитна карта. За целта е необходимо да ни бъде преведена левовата равностойност на цената на настаняването. Заплащането на квартирата става в брой при настаняването. След ползването на квартирата и приключването на пътуването ние ще възстановим отново по сметка предварително преведената сумата. Ще ви бъде издадена фактура и кредитно известие за счетоводното отразяване на двата превода.