ПАНАИРНИ И КОНГРЕСНИ РЕЗЕРВАЦИИ ЕООД
1407 София, кв. Лозенец, ж.г. Южен парк, бл. 27, вх.Б
тел. 02 8660391, факс 02 8660393